مرور رده

ویژه

این جمعه هم سر آمد آقای ما نیامد …. ******* این هفته هم گذشت تو اما نیامدی خورشید خانواده ی…

این جمعه هم سر آمد آقای ما نیامد .... ******* این هفته هم گذشت تو اما نیامدی خورشید خانواده ی زهرا نیامدی از جاده ی همیشه ی چشم انتظارها ای آخرین مسافر دنیا نیامدی صبحی کنار جاده تو را منتظر شدیم "آمد غروب،رفت وتوآقا نیامدی" امروزمان…

بسمِ ربِّ النّور آقا جان بیا درد دارم حضرت درمان بیا تو همیشه حاضری من غائبم چون تو را گُم کرده ام…

بسمِ ربِّ النّور آقا جان بیا درد دارم حضرت درمان بیا تو همیشه حاضری من غائبم چون تو را گُم کرده ام بی صاحبم از خودم ناراحتم دل با تو نیست دل که جای هیچکس إلا تو نیست با هزاران عاشق پر مدعا ساکن کوه و بیابانی چرا؟ با ریا دل را هوایی…

هلا نگاه تو باران ترین باران ها ببار بر در دل تبدار این بیابان ها بگو که پنجره بر دوش، تا کجا آخر…

هلا نگاه تو باران ترین باران ها ببار بر در دل تبدار این بیابان ها بگو که پنجره بر دوش، تا کجا آخر سکوت و صبر تو و پرسش خیابان ها چه قدر این دل بر باد رفته ام خوانده است تو را زحنجره زخمی نیستان ها #سیدعلی_پورطباطبایی #آقای_من…

آقا قسم به جان شما خوب می‌شوم باور کن آخرش به خدا خوب می‌شوم حتی اگر گناه خلایق کشم به دوش با یک…

آقا قسم به جان شما خوب می‌شوم باور کن آخرش به خدا خوب می‌شوم حتی اگر گناه خلایق کشم به دوش با یک نگاه لطف شما خوب می‌شوم این روزها ز دست دل خویش شاکیم قدری تحملم بنما خوب می‌شوم من ننگ و عار حضرتتان تا به کِی شوم کِی از دعای اهل بکا…

آید آن روز که آید گل من

در تمام ادیان ومذاهب مختلف جهان اعم از وثنیت، کلیمیت، مسیحیت، مجوسیت، اسلام و… از مصلحی که در آخر زمان ظهور خواهد وبه جنایتها وخیانتهای انسانها خاتمه خواهد داد وشالوده حکومت واحد جهانی را، بر اساس عدالت وآزادی استوار خواهد کرد، گفتگو