من شنیدم که شما فصل بهاری آقا به دل خسته ی ما صبر و قراری آقا عمر امسال گذشت و خبری از تو نشد هوس آمدن این جمعه نداری آقا؟ در هیاهوی شب عید، تو را گم کردیم غافل از اینکه شما اصل بهاری آقا راستی بی نفست حال که تحویلی نیست چه شود سر به سر خسته گذاری آقا هفت سین، سین سرور قدمت کم دارد زرد هستیم اگر سبز نباری آقا اگر از آب، هوا، قافیه تحریم شویم نیست غم تا نظر لطف، تو داری آقا ——————– #مولاناصاحب_الزمان ———— @aqaye_man #aqaye_man #آقای_من #یا_مهدی #دل_نوشته
من شنیدم که شما فصل بهاری آقا به دل خسته ی ما صبر و قراری آقا عمر امسال گذشت و خبری از تو نشد هوس آمدن این جمعه نداری آقا؟ در هیاهوی شب عید، تو را گم کردیم غافل از اینکه شما اصل بهاری آقا راستی بی نفست حال که تحویلی نیست چه شود سر به سر خسته گذاری آقا هفت سین، سین سرور قدمت کم دارد زرد هستیم اگر سبز نباری آقا اگر از آب، هوا، قافیه تحریم شویم نیست غم تا نظر لطف، تو داری آقا ——————– #مولاناصاحب_الزمان ———— @aqaye_man #aqaye_man #آقای_من #یا_مهدی #دل_نوشتهSource link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.