این جمعه هم سر آمد آقای ما نیامد …. ******* این هفته هم گذشت تو اما نیامدی خورشید خانواده ی زهرا نیامدی از جاده ی همیشه ی چشم انتظارها ای آخرین مسافر دنیا نیامدی صبحی کنار جاده تو را منتظر شدیم "آمد غروب،رفت وتوآقا نیامدی" امروزمان که رفت چه خاکی به سر کنیم؟ آقای من ! اگر زد و فردا نیامدی غیبت بهانه ای است که پاکیزه تر شویم تا روبرویمان نشدی ، تا نیامدی! علی اکبر لطیفیان
این جمعه هم سر آمد آقای ما نیامد …. ******* این هفته هم گذشت تو اما نیامدی خورشید خانواده ی زهرا نیامدی از جاده ی همیشه ی چشم انتظارها ای آخرین مسافر دنیا نیامدی صبحی کنار جاده تو را منتظر شدیم “آمد غروب،رفت وتوآقا نیامدی” امروزمان که رفت چه خاکی به سر کنیم؟ آقای من ! اگر زد و فردا نیامدی غیبت بهانه ای است که پاکیزه تر شویم تا روبرویمان نشدی ، تا نیامدی! علی اکبر لطیفیانSource link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.