تو کجایی گل نرگس ؟ دوباره سحرگاه جمعه آمد و نفس های منتظران درسینه ها حبس شد ، به امید آنکه در بامداد این جمعه ، بعد از " این بقیت الله " گفتن ها ، ندای " انا بقیت الله " را بشنویم. #آقای_من


تو کجایی گل نرگس ؟ دوباره سحرگاه جمعه آمد و نفس های منتظران درسینه ها حبس شد ، به امید آنکه در بامداد این جمعه ، بعد از ” این بقیت الله ” گفتن ها ، ندای ” انا بقیت الله ” را بشنویم. #آقای_من

Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.