❤️#آقای_من سلام❤️ کسی در کوچه های شهر #غربت شنیده یک سواری #خواهد_آمد #زمستان #فراقش هم تمام است…

❤️#آقای_من سلام❤️ کسی در کوچه های شهر #غربت شنیده یک سواری #خواهد_آمد #زمستان #فراقش هم تمام است عزیزی چاره سازی #خواهد_آمد غم بی یاوری هم کشت ما را بدان که غمگساری #خواهد_آمد مرادی با مریدان باز می گفت : که یاران دل نوازی #خواهد_آمد…

❤️#آقای_من سلام❤️ همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی ➖➖➖➖➖➖➖➖…

❤️#آقای_من سلام❤️ همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی ➖➖➖➖➖➖➖➖ 👉 @aqaye_man ➖➖➖➖➖➖➖➖ Source link

آید آن روز که آید گل من

در تمام ادیان ومذاهب مختلف جهان اعم از وثنیت، کلیمیت، مسیحیت، مجوسیت، اسلام و… از مصلحی که در آخر زمان ظهور خواهد وبه جنایتها وخیانتهای انسانها خاتمه خواهد داد وشالوده حکومت واحد جهانی را، بر اساس عدالت وآزادی استوار خواهد کرد، گفتگو

برخی افراد گوش شنوای دیگران هستند .

قدرت پذیرش معیار سنجش این است که هر شخص تا چه حد آماده دریافت پیام شماست. مردم چیزهایی که برایشان اهمیت ندارد را نادیده می‌گیرند. فرم و سفارشی‌سازی پیام شما بر روی پذیرا بودن مردم برای اطلاعات، تاثیرگذار است. دو بخش اصلی قدرت پذیرش “چه